<dl id="pr7zp"></dl>
<big id="pr7zp"><noscript id="pr7zp"></noscript></big>
<dl id="pr7zp"></dl>
<optgroup id="pr7zp"><address id="pr7zp"></address></optgroup>

<big id="pr7zp"><noscript id="pr7zp"></noscript></big>

<em id="pr7zp"></em><em id="pr7zp"><ol id="pr7zp"><mark id="pr7zp"></mark></ol></em>

<sup id="pr7zp"></sup>

<em id="pr7zp"><ol id="pr7zp"></ol></em>

国产903A远洋综合补给船966号完工

分享到:
2015-11-13 09:16来源:腾讯军事编辑:LT
903型综合补给舰(北约称“福池级补给舰”)是中国人民解放军海军新型大型综合补给舰,后期改进型号称903A,其与093型的区别是排水量从20530吨增加到23000吨。计划建造10艘,目前已有4艘服役。本图集为903A型补给船966号完成建造只等服役船厂照。(作者:酸梅干)
  • 国产903A远洋综合补给船966号完工只等服役
  • 国产903A远洋综合补给船966号完工只等服役
  • 国产903A远洋综合补给船966号完工只等服役
  • 国产903A远洋综合补给船966号完工只等服役
  • 国产903A远洋综合补给船966号完工只等服役
山西快乐十分三码遗漏
<dl id="pr7zp"></dl>
<big id="pr7zp"><noscript id="pr7zp"></noscript></big>
<dl id="pr7zp"></dl>
<optgroup id="pr7zp"><address id="pr7zp"></address></optgroup>

<big id="pr7zp"><noscript id="pr7zp"></noscript></big>

<em id="pr7zp"></em><em id="pr7zp"><ol id="pr7zp"><mark id="pr7zp"></mark></ol></em>

<sup id="pr7zp"></sup>

<em id="pr7zp"><ol id="pr7zp"></ol></em>
<dl id="pr7zp"></dl>
<big id="pr7zp"><noscript id="pr7zp"></noscript></big>
<dl id="pr7zp"></dl>
<optgroup id="pr7zp"><address id="pr7zp"></address></optgroup>

<big id="pr7zp"><noscript id="pr7zp"></noscript></big>

<em id="pr7zp"></em><em id="pr7zp"><ol id="pr7zp"><mark id="pr7zp"></mark></ol></em>

<sup id="pr7zp"></sup>

<em id="pr7zp"><ol id="pr7zp"></ol></em>